dijous, 21 de març de 2013

Topografia Espeleològica


Divendres, 22 de març de 2013
Xerrada-col·loqui de DANI BALLESTEROS

TOPOGRAFIA ESPELEOLÒGICA:
DE LA PRESA DE DADES A LA REPRESENTACIÓ EN 3D

Una de les majors aportacions de l’espeleologia és l’elaboració de les topografies o plànols de les cavitats subterrànies ja que permeten ubicar la cova en el terreny i reconstruir la seva geometria.
Fins a finals dels anys 90, les topografies s’elaboraven mitjançant el dibuix manual a partir de les dades recollides mitjançant la cinta mètrica, brúixola i clinòmetre, però al dia d’avui existeixen nous sistemes de presa de dades, el seu tractament i la representació de la cavitat en dues o tres dimensions.
En aquesta xerrada observarem com s’elabora una topografia espeleològica fent servir tècniques modernes i com s’integra la informació de cavitats en Sistemes d’Informació Geogràfica, junt amb una altra informació de caràcter espacial: models digitals d’elevacions del terreny, ortofotos, capes de rius i llacs, models geològics i hidrogeològics, etc.


Punts que es tractaran:

-Què són les topografies i quin és el seu interès
-La presa de dades a la cavitat
-Tractament informàtic de les dades
-Representació gràfica de la cavitat
      Elaboració del dibuix
      Models 3D
-Sistemes d’Informació GeogràficaNO HI FALTEU.....US ESPEREM!!!!