59è Curs d'inicació a l'espeleologia

La Cèlia Valls al Forat Micó - Fotografia de Jenni Sánchez i Jose Amaya

Curs d'iniciació a l'espeleologia · Nivell 1
Del 27 d'abril al 20 de maig


L'objectiu del curs és iniciar a les persones interessades en la pràctica de l'espeleologia donant-los els coneixements teòrics i pràctics necessaris per a ser autònoms en les exploracions dins una cavitat horitzontal i vertical i així gaudir d'aquesta activitat apassionant amb la màxima seguretat.