Assemblea Anual Reglamentària de la SIS 2017

Marc Pirla i Marta Domper a l'Assemblea Anual Reglamentària 2017 - Fotografia d'Ariadna Simó

ASSEMBLEA ANUAL REGLAMENTÀRIA DE LA SECCIÓ D'INVESTIGACIONS SUBTERRÀNIES DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRASSA


El divendres dia 3 de març se celebrà l'Assemblea Anual Reglamentària de la SIS sota la presidència de Marc Pirla i acompanyat per la secretària Marta Domper.

S'aprovaren per unanimitat l'acta de l'anterior assemblea, la memòria d'activitats del 2016, l'estat de comptes de la SIS i la proposta de pressupost pel nou exercici de 2017.

Un dels punts destacats de l'assemblea va ser l'aprovació -també per unanimitat- del Reglament de la Secció, el qual ha estat modificat i adaptat al moment actual.

La secretària informà que el curs anterior la SIS tenia 142 socis.

El president presentà la junta directiva, que s'ha vist incorporada per tres persones més, la qual va ser acceptada per l'assemblea, quedant d'aquesta manera:

-President: Marc Pirla Casasayas
-Vicepresidenta: Clara Manchón Chapinal
-Secretària: Marta Domper Marsal
-Tresorera: Gemma Pirla Casasayas
-Bibliotecària: Marta Roher Palà
-Comunicació: Jenni Sánchez Selga
-Activitats Socials: Ariadna Simó
-Material: Cèlia Pladeveya Valls i Lluc Casas Montalbán

A l'acabar l'Assemblea, tots els assistent gaudiren d'un suculent refrigeri.